• تهران
  • 021-82211425

معرفی نشانه جغرافیایی

معرفی نشانه جغرافیایی

نشانه جغرافیایی علامتی متمایزکننده است که برای کالاهایی که یک مبدأ جغرافیایی مشخص دارند و خصوصیات یا شهرت آن‌ها بسته به آن مبدأ است، به کار می‌رود. به‌طورمعمول یک نشانه جغرافیایی دربرگیرنده نام مبدأ جغرافیایی کالاهاست. این نشانه، همانند علامت تجاری، پیامی را انتقال می‌دهد و به خریداران می‌گوید که محصول موردنظر آن‌ها در یک محل خاص تولید شده و ویژگی‌های مشخصی دارد که فقط در محصولات نشأت گرفته از آن محل یافت می‌شود. یک نشانه جغرافیایی که ازنظرحقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است، به تولیدکنندگان منطقه‌ای یا محلی حقی انحصاری بر استفاده از آن نشانه در کشورهایی که عضو توافقات دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه هستند، اعطاء می‌کند.

نشانه جغرافیایی قابل حمایت باید واجد یکی از این دو شرط باشد:

1- کالای موردنظر واجد کیفیات و خصوصیاتی باشد که منحصراً یا اساساً از محل جغرافیایی مربوطه، ازحیث طبیعی یا انسانی، نشأت گرفته باشد

2- کالای موردنظر دارای شهرت تاریخی در محل جغرافیایی مربوطه باشد

حمایت از نشانه جغرافیایی محدود به زمان نمی‌باشد.

در بخش مقررات موجود در وبسایت، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی درحوزه نشانه‌های جغرافیایی برشمرده شده‌اند.

 

 

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس