• تهران
  • 021-82211425

معرفی حقوق منابع ژنتیک

معرفی حقوق منابع ژنتیک

منابع ژنتیک در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) این‌گونه مورد تعریف قرار گرفته‌اند: «مواد ژنتیکی با ریشه گیاهی، جانوری، میکروبی یا با هر ریشه دیگر که واجد واحدهای کارکردی وراثتی بوده و دارای ارزش بالفعل یا بالقوه می‌باشند.» ماده ژنتیکی، طبق تعریف همان کنوانسیون، به هر ماده گیاهی، جانوری، میکروبی یا با هر ریشه دیگر، که واجد واحدهای کارکردی وراثتی باشد، اطلاق می‌شود.

منابع ژنتیک به‌خودی‌خود و آن‌گونه که در طبیعت وجود دارند، دارایی فکری محسوب نمی‌شوند. بااین‌حال اختراعاتی که مبتنی‌بر منابع ژنتیک هستند یا با استفاده از آن‌ها توسعه می‌یابند، چه ازطریق ثبت اختراع یا درمورد فعالیت‌های تحقیقاتی و به‌نژادی که می‌تواند به ایجاد گونه‌های جدید گیاهی بینجامد، ازطریق یک نظام حمایتی خاص که حقوق پرورش‌دهندگان گیاهان را قاعده‌مند می‌کند، قابلیت حمایت تحت نظام مالکیت فکری را دارند.

طبق اکثر قوانین ثبت اختراع، صرف دستاوردهای طبیعت و کشفیات، زمانی‌که هیچ نوآوری انسانی در میان نباشد، به‌عنوان اختراع قابل ثبت نیست. اما جداسازی یک عنصر زیستی از حالت طبیعی‌اش یا تراریختگی مصنوعی آن عنصر، فرض مذکور را تغییر می‌دهد و به نهادهای اداری و دادگاه‌ها، اختیار تشخیص قابلیت ثبت چنان فعالیت‌هایی به‌عنوان اختراع داده شده است.

مباحثات پیرامون حمایت از اطلاعات توالی ژنتیک تحت کپی‌رایت به دهه 1980 بازمی‌گردد. بااین‌حال این اطلاعات هنوز به‌طور گسترده تحت کپی‌رایت مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و رویه دراین‌زمینه محدود است. هیچ‌یک از قوانین موجود درحوزه کپی‌رایت به داده‌های توالی ژنوم یا سایر داده‌های خصیصه‌یابی منابع ژنتیک اشاره‌ای ندارند، بااین‌حال اظهار شده است که برخی از آن داده‌ها ممکن است در حیطه آثار ادبی قرار گیرند، ازآن‌جاکه زبانی داخلی دارند که می‌تواند درقالب کلمات، نمادها و اعداد نمود یابد.

در بخش مقررات موجود در وبسایت، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی درحوزه حمایت از منابع ژنتیک برشمرده شده‌اند.

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس