• تهران
  • 021-82211425

قوانین و مقررات داخلی در حوزه مالکیت فکری

قوانین و مقررات داخلی در حوزه مالکیت فکری

قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (1348)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96427

قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی (1352)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97002

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (1396)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1032081

قانون حمایت از هنرمندان واستادکاران صنایع دستی (1396)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1046619

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (1379)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93463

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (1386)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133809

قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (1383)

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97909

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور (1397)

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1076978

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال (1382)

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/93945

 

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس