• تهران
  • 021-82211425

معرفی علامت تجاری

معرفی علامت تجاری

علائم تجاری علائمی هستند که کالاها و خدمات را براساس مبدأ تولید یا عرضه آن‌ها متمایز می‌سازند. یک علامت تجاری به مصرف‌کننده پیامی خاص منتقل می‌کند: کالا یا خدمت حامل آن علامت از یک بنگاه مشخص نشأت می‌گیرد (یعنی در آن‌جا تولید یا عرضه شده است). بدین‌طریق، مصرف‌کنندگان می‌توانند برای تشخیص میان کالاها و خدمات یک سازنده یا تاجر از دیگری،بر علائم تجاری متکی باشند.

ازطریق استفاده از علامت یا ثبت آن، یک بنگاه می‌تواند حق انحصاری برای استفاده از یک علامت تجاری برای کالاها یا خدمات خود تحصیل نماید. سیستم حقوقی به‌موجب اعطای حقوق انحصاری به علائم تجاری، هم‌زمان از چندین منفعت حمایت به عمل می‌آورد: ازیک‌سو، منافع دارنده حق که به چنان حمایت حقوقی برای جلوگیری از استفاده از علائم تجاری همسان یا مشابه توسط رقبایش و بهره‌بردن از شهرت خود در بازار، نیاز دارد. درسوی‌دیگر، منافع مصرف‌کننده که برای انتخاب کالاها و خدمات عرضه‌شده در بازار بر علائم تجاری متکی است و نباید گمراه شود. هم‌چنین در پس این دو گروه، از منافع عمومی مانند عملکرد صحیح بازار و ارتقای رقابت می‌توان نام برد.

استفاده مستمر از یک علامت تجاری برای دارنده آن علامت حق به‌وجود می‌آورد. درصورتی‌که تاجری متمایل باشد که در زمانی کمتر صاحب حق انحصاری بر آن علامت شود، می‌تواند آن را به ثبت برساند. حمایت از علامت تجاری، چه بر مبنای سبق استفاده و چه ازطریق ثبت، دو شرط دارد:

1- متمایزکننده بودن علامت

2- گمراه‌کننده نبودن علامت

مدت حمایت از علامت تجاری ده‌سال است که برای دوره‌های ده‌ساله دیگر الی‌الابد قابل تمدید است.

در بخش مقررات موجود در وبسایت، قوانین و مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی درحوزه علامت تجاری نام برده شده‌اند.

 

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس