• تهران
  • 021-82211425

معرفی طرح صنعتی

معرفی طرح صنعتی

طرح صنعتی، همانند علامت تجاری، برای متمایزکردن کالاهایی خاص از دیگر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصطلاح طرح صنعتی معمولاً به جنبه‌های ظاهری یا زیبایی‌شناسانه یک محصول اشاره دارد. این طرح می‌تواند واجد خصوصیات فنی یا کارکردی باشد.

زمانی که یک طرح صنعتی مورد حمایت قرار می‌گیرد، دارنده آن، یعنی شخص یا نهادی که طرح را به ثبت رسانده است، حق انحصاری می‌یابد تا از کپی‌برداری یا تقلید از طرح توسط اشخاص ثالث، جلوگیری به عمل آورد. این امر بازگشت منصفانه سرمایه را ممکن می‌سازد. یک سیستم مؤثر حمایتی هم‌چنین ازطریق ارتقای رقابت منصفانه و رویه تجاری صادقانه، تشویق به خلاقیت و ترویج کالاهای جذاب‌تر ازحیث زیبایی‌شناختی، مصرف‌کنندگان و کل جامعه را بهره‌مند می‌کند. حمایت از طرح‌های صنعتی ازطریق تشویق به خلاقیت در بخش‌های صنعتی و تولیدی و همین‌طور در هنرها و آثار سنتی، گسترش فعالیت‌های تجاری و صادرات کالاهای ملی، به توسعه اقتصادی کمک می‌کند. توسعه و حمایت از طرح‌های صنعتی می‌تواند نسبتاً ساده و ارزان تمام شود. این طرح‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و هم‌چنین هنرمندان و صنعتکاران، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای درحال‌توسعه در دسترس‌اند. استفاده مؤثر از طرح و حمایت از آن به‌عنوان طرح صنعتی به یک کالا ارزش داده و رقابت‌پذیری و جایگاه آن کسب‌وکار در بازار را ارتقاء می‌دهد.

طرح صنعتی قابل حمایت می‌بایست واجد یکی از این دو شرط باشد:

1- جدیدبودن

2- اصیل‌بودن

باید توجه داشت که پیش‌شرط اصلی حمایت از طرح صنعتی آن است که طرح، اثری ظاهری و زیبایی‌‌شناسانه واجد خصوصیتی فنی و کارکردی باشد؛ یعنی به‌طور هم‌زمان از حیث ظاهر و از حیث فنی و کارکردی کالا را متمایز سازد.

مدت حمایت از طرح صنعتی ثبت‌شده پنج‌سال است که برای دو دوره پنج‌ساله دیگر قابل تمدید است.

در بخش مقررات موجود در وبسایت، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی درحوزه طرح صنعتی برشمرده شده‌ا‌ند.

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس