• تهران
  • 021-82211425

معرفی اسرار تجاری

معرفی اسرار تجاری

سر تجاری به‌معنای اطلاعاتی است که برای عموم شناخته‌شده نیست و به‌همین‌دلیل دارای ارزش اقتصادی مستقل، به‌طور بالفعل یا بالقوه، می‌باشد. این اطلاعات برای کسانی که به‌طور قانونی نمی‌توانند آن را تحصیل کنند ارزشمند است و صاحب این اطلاعات برای حفظ محرمانگی آن تلاش می‌کند. تحصیل، استفاده یا افشای چنان اطلاعات محرمانه‌ای به‌طور غیرمجاز، به‌نحوی که خلاف رویه‌های تجاری صادقانه باشد، رویه غیرمنصفانه و نقض حقوق سر تجاری تلقی خواهد شد. حمایت از سر تجاری محدودیت زمانی ندارد.

به‌طورکلی، هرگونه اطلاعات محرمانه مربوط به کسب‌وکار که به یک بنگاه مزیت رقابتی می‌دهد و برای دیگران شناخته‌شده نیست، می‌تواند به‌عنوان سرتجاری مورد حمایت قرار گیرد. اسرار تجاری سه‌گونه اطلاعات را در بر می‌گیرند:

1- اطلاعات فنی، مانند اطلاعات مرتبط با فرآیندهای ساخت، داده‌های مربوط به آزمایشات دارویی، طرح‌ها و نقشه‌های برنامه‌های رایانه‌ای

2- اطلاعات تجاری، مانند روش‌های توزیع، فهرست عرضه‌کنندگان و مشتریان و راهبردهای تبلیغاتی

3- سایر اطلاعات، مانند اطلاعات مالی، فرمول‌ها و روش‌های انجام کار و کدهای منبع

بسته به هر نظام حقوقی، حمایت حقوقی از اسرار تجاری بخشی از مفهوم کلی حمایت دربرابر رقابت غیرمنصفانه است یا مبتنی‌بر مقررات خاص یا رویه قضائی درزمینه حمایت از اطلاعات محرمانه می‌باشد. تشخیص نهایی نقض حقوق سرتجاری به هر وضعیت خاص بستگی دارد، اما به‌طورکلی رویه‌های غیرمنصفانه درحوزه اطلاعات سری شامل عناوین «جاسوسی صنعتی یا تجاری»، «نقض قرارداد» و «نقض اعتماد» می‌شود.

دارنده سرتجاری همیشه نمی‌تواند دیگران را از استفاده از اطلاعات فنی یا تجاری مربوطه باز دارد. درصورتی‌که سایرین چنان اطلاعاتی را خودشان به‌طور مستقل از طریق تحقیق‌وتوسعه، مهندسی معکوس یا تحلیل بازار به‌دست آورده یا توسعه داده باشند، دارنده سر تجاری حقی بر بازداشتن آنان ندارد.

حمایت از سر تجاری مکمل حق اختراع است. حق اختراع نیازمند آن است که مخترع به‌طور کافی و مؤثر، اختراع را در ازای حق جلوگیری از استفاده دیگران از اختراع برای یک مدت زمان محدود، افشاء نماید. حق اختراع پس از گذشت مدت‌زمان مذکور منقضی می‌شود و از این زمان به بعد دانش موجود در آن دیگر مورد حمایت نخواهد بود. بااین‌حال برخلاف اسرار تجاری، اختراع افشاء‌شده درمقابل کشفیات مستقل مورد حمایت قرار می‌گیرد. علاوه‌براین، حق اختراع ضرورت حفظ محرمانگی را از میان می‌برد. درحالی‌که معنای عبارت «اطلاعات قابل حمایت» در حقوق اسرار تجاری بسیار موسع است، درمورد حق اختراع محدودیت‌های بیش‌تری درخصوص آن‌چه که مورد حمایت قرار می‌گیرد وجود دارد. از آن‌جاکه اسرار تجاری افشاء نمی‌شوند، برخلاف حق اختراع، دانش قبلی محسوب نشده و حمایت «تدافعی» ارائه نمی‌دهند. اگر اختراعی قابلیت حمایت‌شدن تحت حق اختراع یا سر تجاری را داشته باشد، تصمیم به کیفیت حمایت بسته به ملاحظات هر کسب‌وکار خاص و سنجش مزایای نسبی هریک از حمایت‌های مالکیت فکری خواهد بود.

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس