• تهران
  • 021-82211425

درباره ما

innovation

مدیریت مالکیت فکری ایران

حقوق مالکیت فکری در دنیای اقتصاد و تجارت معاصر، در حکم گذار از مرحله ارزش‌دهی شیء مادی به مرحله ارزش‌دهی به ایده هستند. این حقوق از خلاقیت و آفرینش‌های ذهنی حمایت به عمل می‌آورند و ایده‌پردازان و پدیدآورندگان را مطمئن می‌سازند که آثارشان در مسیر کسب ثروت و بدون سوءاستفاده دیگران، افشاء و منتشر خواهند شد. بنابراین، با حمایت از حقوق مالکیت فکری هم ایده‌پرداز و پدیدآورنده تشویق و ترغیب به آفرینش بیشتر خواهد شد و هم جامعه ضمن احترام به حقوق مذکور، از فضای علمی، ادبی و هنری پویا و متحول بهره‌مند خواهد گردید.

ازآن‌جا که قرار بر آن است که حقوق مالکیت فکری بین عرصه اقتصاد و حقوق پیوند برقرار کنند و به‌عبارت‌دیگر حمایت حقوقی منجر به کسب ثروت شود، شناخت بازار و راهبری اموال فکری در فضای بازار حائز اهمیت بسیار است. در دنیای معاصر که مواد خام تولید بیش از آن که کالای مادی باشد، ایده ذهنی است، به‌کارگیری ایده‌ها در مراحل مختلف بخش اقتصاد و تجارت نیازمند مدیریت است. از همین جاست که مدیریت مالکیت فکری به‌عنوان یک رشته علمی پا به میان می‌گذارد تا اموال فکری را از بدو ظهور در ذهن شخص خلاق و نوآور تا مرحله آخر یعنی تجاری‌سازی و کسب ثروت، هدایت و راهبری نماید.

سخن مدیر عامل

وزارت دادگستری که یکی از وظایف خود را ترویج و گسترش احترام به حقوق مالکیت فکری و کاربردی کردن علم حقوق می‌داند، ازطریق مطالعات کارشناسی، جستجوهای تطبیقی و تهیه‌وتنظیم گزارشات و پیش‌نویس لوایح و دستورالعمل‌ها، درصدد سیاست‌گذاری ملی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و هم‌چنین غیردولتی درحوزه مدیریت مالکیت فکری است. تارنمای حاضر نیز به‌منظور انتشار دانش و اطلاعات درحوزه مدیریت مالکیت فکری و هم‌چنین با هدف ایجاد بستری برای ارتباط کنشگران این حوزه طراحی گردیده است.

مدیر عامل