• تهران
  • 021-82211425

آموزش مدیریت مالکیت فکری برای پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

پارک‌های علم و فناوری از مراکز اصلی نوآوری و تولید علم و فناوری به شمار می‌روند. درواقع ایده‌های علمی و نوآورانه در این پارک‌ها به مرحله کاربرد عملی می‌رسند و به‌همین‌خاطر این پارک‌ها می‌توانند مرکزی برای پیوند بین دانشگاه و صنعت باشند. ازهمین‌رو مدیریت مالکیت فکری که هدف اصلی آن به‌کارگیری فناوری در صنعت و اقتصاد و درنهایت تولید ثروت است در این پارک‌ها اهمیت بسیاری می‌یابد.

اداره کل حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، هم‌چون تجربیات گذشته، در پی آشنا کردن فعالان پارک‌های علم‌وفناوری با مدیریت مالکیت فکری و بهره‌گیری از آن برای ترغیب به نوآوری بیش‌تر است. پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی مقصد آتی این اداره کل برای آموزش مدیریت مالکیت فکری خواهد بود.

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس